DAMLA TAŞ KIRMA MERKEZİ

 

Merkezimizde üriner sistemde (böbrek, mesane, idrar yolu) bulunan taşlarda başarı oranı % 95 - 98 arasındadır.

 

ESWL tedavisi ultrasonografi eşliğinde, küçük odaklı Wolf – Piezolith 3000 taş kırma cihazı ile yapılmaktadır. Şok dalgalarının küçük bir alana (3-6 mm) odaklanması (küçük odaklı cihaz) nedeniyle taş dışındaki çevre dokular zarar görmez, hasta çok daha az ağrı hisseder ve en önemlisi bebek ve çocuk hastalarda bile güvenle kullanılabilir. Taşı görüntülemede ultrasonografi ve skopi ile odaklamanın yapılabilmesi X ışını kullanım süresini en aza indirir. Gerektiğinde X ışını ile odaklanan taşlar tedavi boyunca ultrasonografi ile eş zamanlı takip edilebilirler. Ultrasonografi ile röntgende görülemeyen (nonopak) taşlar da başarı ile tedavi edilmektedir.

 

Taş kırma tedavisi, vücut dışındaki bir kaynaktan elde edilen yüksek frekanslı ses dalgalarının taşa odaklanarak taşın parçalanması esasına dayanır. Taşa odaklanan şok dalgaları yüzeyde erozyon, taşın içinde taşa ait yapısal elemanları birbirinden ayıran gerilim dalgası oluştururlar ve böylece taş parçalanır.

 

Merkezimizde kullandığımız cihazda ses dalgası çok sayıda kuarz kristallerinden oluşan transdüser (çanak) tarafından üretilir. Kuarz kristaller yüksek voltajlı elektrik uyarısına genleşerek cevap verirler (piezo-elektrik olay). Elektrik uyarısından sonra kristaller eski durumuna döner, yeni bir elektrik uyarısı ile yeniden genleşme başlar. Bu genleşip daralma sırasında moleküler sürtünmeden yüksek frekanslı ses dalgaları (şok dalgaları) ortaya çıkar.

 

Şok dalgaları, vücuda içinde su bulunan, disk şeklindeki elastik bir membran aracılığı ile iletilir. Tedavi genellikle ağrısızdır, anestezi uygulaması yetişkinlerde çok nadiren gerekmektedir. 4 yaşın altındaki çocuk hastalarda anestezi uygulaması tercih edilmektedir.


GÖRSELLERİ